Ressursgrupper

Ressursgrupper

Ressursgrupper

Grimstad Næringsforening setter i gang ressursgrupper for aktuelle bransjer for å samle engasjerte folk fra en bransje til å:

– foreslå tiltak for denne bransjen

– bedre kunne kommunisere med Grimstad kommune innen det aktuelle fagfeltet for å skape bedre forhold for utvikling i den aktuelle næringen.

For tiden er følgende ressursgrupper i funksjon:

Ressursgruppe for reiseliv & turisme:

Kontakperson:
Line J. Nicolaysen,
tlf. 977 05 685
line.searoads@gmail.com

Ressursgruppe for bygg, anlegg & eiendom

Kontaktperson:
Svein Erik Tomstad
tlf. 907 79 920
svein@tomstad.no

Ressursgruppe for digitalisering

Kontaktpersoner:
Jøran Bøch
tlf. 918 76 847
joran.boch@egdeconsulting.no

Stig Marthinsen
tlf. 400 74 750
sm@south-norway.no