Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Årsmøte Grimstad Næringsforening

Grimstad Næringsforening står sammen med dere og er inneforstått med at det grunnet Korona-situasjonen er utfordrende tider. Vi forholder oss til de enhver tids gjeldende nasjonale, regional og lokale føringer. I den anledning er det besluttet å forberede tilrettelegging for digital avvikling av foreningens årsmøte.

Vi ønsker velkommen til digitalt ÅRSMØTE I GRIMSTAD NÆRINGSFORENING TORSDAG 16. APRIL 2020 KL 17-19

SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste, fremmøteregistrering. Sak 2: Valg av dirigent, referent og to til å signere protokollen. Sak 3: Styrets beretning for 2019 Sak 4: Årsregnskap med noter 2019 Sak 5: Budsjett 2020 – orientering Sak 6: Fastsettelse medlemskontingent 2021 Sak 7: Valg av styre, valgkomite og internrevisjon Sak 8: Innkomne saker

Sakspapirer sendes ut digitalt i forkant av årsmøtet. Det vil på forhånd bli sendt ut egen informasjonsmail ifht hvordan delta digitalt. Derav ber vi deg melde på via knappen øverst på siden.

Dersom situasjonen tillater årsmøtet å samles fysisk, vil det denne gang beklageligvis bli gjort i begrenset form med et rent årsmøte uten vesentlig bespisning, omvisning og innlegg av eksterne aktører. Lokasjon kommer vi da tilbake til.

Vi beklager at oppsatt program med bespisning og “Behind The scenes i I4 Helse” inkludert med presentasjon og omvisning pga korona-situasjonen dessverre ikke tar seg gjennomføre.

Opprinnelig program Grimstad Næringsforening årsmøte torsdag 16. april kl. 17 hos I4Helse. I tillegg til ordinært årsmøte tar adm.dir Inger Holen oss med «Behind the scenes og into the future» i I4Helse, Norges største helse- og teknologilaboratorium. Adresse: Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad (bygg til venstre for hovedinngang UiA)

PROGRAM FOR ÅRSMØTET Kl 17. 00: Bespisning Kl 17.45: Årsmøte i Grimstad Næringsforening Kl 18.45: Grimstad Hele året – samarbeidsprosjektet med mål å bidra til å styrke Grimstad attraktivitet som nærings-, bosteds- og oppevelsesarena. Kl 19.00:  I4Helse «Behind the scenes og into the future» Hva jobbes det med hvordan tester de, er morgendagens omsorgsboliger og sykerom full robotisert, hva møter oss? v/ Inger Hole, adm.dir. I4Helse

Formell innkalling og saksdokument sendes så snart styregodkjent.

I4Helse Norges største helse- og teknologilaboratorium ligger i Grimstads Campusområde. I4Helse jobber med å forske, utvikle og utprøve fremtidens helseteknologi. Nye ideer og innovasjon skapes i Grimstad i samarbeid med pasienter, pårørende og ansatte i helsevesenet samarbeide med forskere, studenter og næringslivet. Teknologien/ digitalisering/ robotisering åpner nye muligheter når tjenestebehov øker og vi stadig lever lenger.