Grimstad Næringsforening

Grimstad Næringsforening (GNF) ble etablert i 2000 og har som målsetting å tilrettelegge for at Grimstad kommune skal være et godt sted å etablere og drive næringsvirksomhet. Grimstad Næringsforening er organisert som en selvstendig forening med egne vedtekter.

Foreningen har rundt 150 medlemmer som spenner fra personlige selskap til internasjonalt rettede virksomheter. Medlemmene representerer bredde både i antall og kompetanse. I tillegg er flere av byens interesseorganisasjoner kollektive medlemmer. Det gjelder handelsstandens forening Grimstad Min By, Grimstad Bondelag, Fevik Næringsforening og håndverkerforeningen Grimstad Håndverk- og Industriforening. Grimstad Næringsforening representerer gjennom dette nærmere 400 virksomheter.

Grimstad er en spennende by for næringsvirksomhet. Her finnes profilerte virksomheter innenfor en rekke bransjer fra rederier og offshore-rettet virksomhet til garasjeprodusenter, planteskoler og gartnerier.

2006 fikk byens høyskole universitetsstatus. Campus Grimstad utgjør sammen med Campus Kristiansand Universitetet i Agder. Totalt er nærmere 3000 studenter er knyttet til Campus Grimstad og her tilbys studier innen en rekke teknologifag opp til masternivå, lærerutdanning, og sykepleierutdanning.

Grimstad er fylkets største jordbrukskommune og er en av Sørlandets raskest voksende kommuner. Det er et spennende sted å etablere seg, bo, arbeide og besøke.

Kontakt oss gjerne!

Våre hovedoppgaver

  • Arbeide for en positiv næringsutvikling i kommunen.
  • Bistå bedrifter som ønsker å etablere seg.
  • Møteplass for næringsliv. 
  • Regionalt og offentlig samarbeid og dialog.
  • koble Universitetet i Agder og Sørlandets Fagskole med næringslivet i Grimstad.
  • Bidra til at Grimstad er et godt sted å bo, leve og besøke.